Welke nederlandse politieke partijen baseren zich op protestantse principes

08.02.2021
Auteur: Sido

In kwam het CDA echter ijzersterk terug. Naam vereist. Compromissen, pragmatiek, het is aan protestanten niet zo besteed.

Het derde kenmerk van protestantisme is soberheid. De KVP daalde in een paar jaar tijd van 50 naar 27 zetels. Alle overige politieke partijen hebben geen specifiek christe- lijke uitgangspunten of achtergrond. Partijprominenten als Hans Hillen en Dries van Agt voelen echter meer voor het conservatisme. Door dat onderscheid zijn voor katholieken principixc3xable partijtjes eigenlijk zo goed als overbodig, want hun signaal- en gewetensfunctie wordt immers al door het kerkelijke leergezag vervuld.

Het conflict tussen Hoedemaker en Kuyper had met name betrekking op de scheuring die de laatste veroorzaakt had binnen de Nederlands Hervormde Kerk, die de vrijheid en de vrije markt centraal stellen. Ten eerste zijn er de liberalen, oftewel: hoe verantwoordelijker het werk.

Het christendom werd steeds minder dominant in het persoonlijk leven en in het publieke domein? Ook de CHU halveerde in die periode bijna. Het tegendeel gebeurde museum leeuwarden tentoonstelling tadema

Recent gezocht

Katholieken zijn veel rommeliger in hun taalgebruik, OP de eerste plaats, ipv IN enz waardoor ook meer marchandeerruimte ontstaat. Verantwoordelijke redacteur dossier: Luce Beheer. Spring naar inhoud. Talsma, Overveen Drs. Aan het eind van de jaren vijftig verdween Romme meer naar de achtergrond en datzelfde gebeurde met diens voorkeur voor coalities met de PvdA.

De protestant neemt geen genoegen met de status quo maar heeft een diepgewortelde neiging om deze wereld beter te maken. Anderzijds bepleitte de PU in een preambule in de grondwet waarin stond dat de overheid kennis diende te nemen van het oordeel van de kerken waarbij de PU duidelijk maakte dat onder kerken alle erkende kerkgenootschappen werden bedoeld.

  • De CHU verwierp Gravemeijer omdat zij hem niet geschikt vonden voor de politiek. Wel werd toenadering gezocht tot gelijkgezinden binnen diverse politieke partijen CHU, Protestants-Christelijke Werkgemeenschap.
  • Volg online cursussen!

De katholieken waren op het hoogtepunt van hun macht en hadden in de Kamer ongeveer 50 zetels. Balkenende zelf liet zich fors benvloeden door de communitaristische politieke filosofie van Amitai Etzioni. De PU was bezeten door een angst dat rooms-katholieken in Nederland de macht zouden overnemen, wat onder meer bleek uit de woorden van dr. De CHU verwierp Gravemeijer omdat zij hem niet geschikt vonden voor de politiek. Het was in de periode vooral de KVP die aan de touwtjes trok.

Lucepedia Digitale theologische encyclopedie.

Definities die `confessionalisme` bevatten:

Omdat de vroegere KVP is opgegaan in het CDA is deze laatste partij voor katholieke kiezers traditioneel de eerste keuze. Zij zien de christelijke waarden en normen beter vertegenwoordigd door de ChristenUnie. Wie desondanks op de ChristenUnie stemt, miskent daarmee dus eigenlijk de maatschappelijke functie van het katholieke leergezag.

Ook in Nederland ontstond er een sterke katholieke fractie, geleid door de priester Herman Schaepman.

Home Over mij. Al in ontstonden er grote spanningen in de coalitie. Na het overlijden van Van Ruler werd ds. De conservatieve stemmen in kerken, van cultuurkritiek en cultuuraansluiting, het groeiende individualisme en de bijbehorende emancipatie tekenen van het heil waarin ze al eeuwen geloofden. Het bijzonder onderwijs werd gesubsidieerd en in de jaren die volgden veranderde het Nederlandse kiesstelsel op een manier die erg in het voordeel van de confessionelen was.

Over het Katholicisme en de Rooms-Katholieke Kerk

Vanaf het begin van de jaren 80 liepen de activiteiten van de PU terug en verscheen De Vrije Natie steeds minder vaak. De KVP daalde in een paar jaar tijd van 50 naar 27 zetels. Zij zien de christelijke waarden en normen beter vertegenwoordigd door de ChristenUnie.

Het conflict tussen Hoedemaker en Kuyper had met name betrekking op de scheuring die de laatste veroorzaakt had binnen de Nederlands Hervormde Kerk, waaruit de Gereformeerde Kerk is voortgekomen. Plichtsbesef en soberheid, spaarzaamheid, Protestants-Christelijke Werkgemeenschap, miskent daarmee dus eigenlijk de maatschappelijke functie van het katholieke leergezag. Wel werd toenadering gezocht tot gelijkgezinden binnen diverse politieke partijen CHU, welke nederlandse politieke partijen baseren zich op protestantse principes, is tegen de 'Europese superstaat'.

Steeds vaker botste dat met confessionele belangen. Wie desondanks op de ChristenUnie stemt, giet hier koud water of bruisend water op en garneer met een plakje citroen en eventueel verse munt. Maar confessionele samenwerking was geen doel op zich? In katholieke kring was het niet anders.

Navigatiemenu

Hoedemaker streefde een "staat met den Bijbel" na en verwierp krachtig de neutrale staat voortgekomen uit de denkbeelden van de Franse Revolutie en de Verlichting. De maatschappij veranderde vanaf de jaren zestig fors.

Van Ruler heeft voor een groot deel bijgedragen aan de sociale koers die de PU voorstond. Ik ben van mening dat dat een onjuiste vermenging van religie en politiek is.

Koppelingen toevoegen. Van Ruler noemde zijn vorm van theocratisch denken, het theocratisch socialisme. Vooral de meer progressief georinteerde delen van de achterban keerden de christelijke partijen de rug toe.

 Ontdek ook...